Nieuws

Platformisering van de arbeidsmarkt

donderdag 27 juni 2019

De arbeidsmarkt heeft het afgelopen decennium grote veranderingen ondergaan.
Er is toenemende behoefte aan een flexibele invulling van het werk, waarbij
steeds meer gebruik wordt gemaakt van oproepkrachten, uitzendkrachten en
zzp-ers. Daarbij is zichtbaar dat de arbeid anders wordt georganiseerd, mede
ingegeven door de steeds verder gaande digitalisering. Lees de redactionele bijdrage van Marcel in Loonzaken

Wet bescherming bedrijfsgeheimen: alle beetjes helpen

donderdag 20 juni 2019

Het beschermen van bedrijfsgeheimen is voor bedrijven van groot belang. In Nederland bestonden reeds verschillende middelen om die bedrijfsgeheimen te beschermen. Vanwege de implementatie van een Europese Richtlijn is eind vorig jaar de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Met deze wet wordt bedrijven een opstap geboden naar een verdergaande mate van bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Michelle schreef hierover in Loonzaken.  

Platformarbeider: arbeids- of opdrachtovereenkomst?

donderdag 13 juni 2019

In twee recente uitspraken heeft de Rechtbank Amsterdam beslist over de werkrelatie van maaltijdbezorgers van Deliveroo. Centraal stond de vraag of de werkrelatie tussen de bezorgers en het bedrijf een arbeidsovereenkomst was of een overeenkomst van opdracht. De uitkomst van de uitspraken is verschillend. Marcel schreef hierover in Loonzaken

Wet arbeidsmarkt in balans

woensdag 17 april 2019

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’). Ten opzichte van het initiële wetsvoorstel – waarover u reeds in Loonzaken nr. 7, 2018 heeft kunnen lezen – zijn er door de Tweede Kamer een aantal amendementen en moties aangenomen. Michelle schreef hierover in Loonzaken.

Wakker worden uit een slapend dienstverband

woensdag 10 april 2019

Het komt (helaas) vaak voor binnen organisaties. Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Niet alleen is dit uitermate vervelend voor de zieke werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze ziet zich geconfronteerd met een wettelijke loondoorbetalingsplicht en de kosten voor het doorlopen van een adequaat reintegratietraject met de werknemer. Tijdens deze periode geldt een opzegverbod wegens ziekte. Deze periode is in beginsel twee jaar. Wanneer de werkgever geen verplichting meer heeft om het loon door te betalen en de werkgever de werknemer kan ontslaan, dan is de werkgever als klap op de vuurpijl ook nog eens de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Pieter schreef hierover in Loonzaken.