Nieuws

Pallas ontbijtseminar op 12 april 2018

donderdag 08 maart 2018

Pallas Advocaten organiseert ook dit voorjaar voor haar cliënten en relaties een ontbijtseminar, waarbij u onder het genot van een goed verzorgd ontbijt wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Het ontbijtseminar vindt plaats op donderdagochtend 12 april 2018.

Billijke vergoeding: einde aan de tombola?

vrijdag 22 december 2017

Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Recent heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de hoogte van de billijke vergoeding moet worden vastgesteld. Centraal staat de vraag of (toch) rekening mag worden gehouden met de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Marcel de Vries schreef hierover in Loonzaken 2017, nr 8.

Verlangen naar het verleden of vertrouwen in de toekomst?

donderdag 21 december 2017

Na 225 dagen is dan eindelijk het kabinet Rutte-III geformeerd. Met het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord als basis, gaan VVD, CDA, D66 en CU de komende vier jaar met vertrouwen tegemoet. Werken moet lonen en werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn is hun devies. Op arbeidsrechtelijk gebied staan er nogal wat veranderingen op stapel. Michelle Maaijen en Pieter de Ruiter schreven hierover in Loonzaken 2017, nr. 8.

Loon verrekenen of toch inhouden?

vrijdag 20 oktober 2017

Mag een werkgever zomaar een gedeelte van het loon van de werknemer inhouden, voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de personeelsvereniging? Of een verkeersboete verrekenen met het loon van de werknemer die een auto van de zaak bestuurde? Recentelijk zijn de regels met betrekking tot de inhouding en verrekening van loon van de werknemer
aangescherpt in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Wat is de betekenis van deze veranderingen en wat zijn de gevolgen hiervan? Pieter de Ruiter schreef hierover in Loonzaken 2017, nr. 7.

Overgang van werknemers binnen het concern

vrijdag 20 oktober 2017

Soms bestaat de behoefte of noodzaak om werknemers binnen het concern bij een ander onderdeel in dienst te laten treden. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een reorganisatie of een sollicitatie van de werknemer op een nieuwe baan binnen het concern. De werknemer krijgt als gevolg van de contractswissel een andere formele werkgever en inhoudingsplichtige. Bij een dergelijke overgang spelen belangrijke juridische en fiscaalrechtelijke aspecten, vooral als er buitenlandse werknemers bij zijn betrokken. Marcel de Vries schreef hierover in Loonzaken 2017, nr. 7.