Beëindiging van de managementovereenkomst

dinsdag 26 september 2017

De bestuurder of directeur-grootaandeelhouder werkt in de praktijk regelmatig op basis van een managementovereenkomst. Vaak geven fiscale, sociaalverzekeringsrechtelijke en/of pensioenrechtelijke motieven de doorslag om de werkrelatie vorm te geven in een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Maar aan de managementovereenkomst met de bestuurder kleven ook enkele belangrijke civielrechtelijke aspecten, waaronder de (wijze van) beëindiging van de werkrelatie. Marcel de Vries schreef hierover in Loonzaken 2017, nummer 6.