Billijke vergoeding: einde aan de tombola?

vrijdag 22 december 2017

Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Recent heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de hoogte van de billijke vergoeding moet worden vastgesteld. Centraal staat de vraag of (toch) rekening mag worden gehouden met de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Marcel de Vries schreef hierover in Loonzaken 2017, nr 8.