De au pair: onverminderd populair

donderdag 05 september 2019

Hoewel de ervaringen van zowel au pairs als gastgezinnen met het au-pairschap overwegend positief zijn, blijkt uit onderzoek dat het naleven van de regelgeving met betrekking tot het au-pairschap niet altijd goed gebeurd. Hoewel de au-pairregeling sinds 1 juli 2015 is aangescherpt en ook de handhaving door de Inspectie SZW is geïntensiveerd, blijft het in de praktijk nog wel eens misgaan. Hoe zit het ook alweer met de au pair? Michelle schreef hierover in Loonzaken 2019, nr. 5.