Loon verrekenen of toch inhouden?

vrijdag 20 oktober 2017

Mag een werkgever zomaar een gedeelte van het loon van de werknemer inhouden, voor bijvoorbeeld een bijdrage aan de personeelsvereniging? Of een verkeersboete verrekenen met het loon van de werknemer die een auto van de zaak bestuurde? Recentelijk zijn de regels met betrekking tot de inhouding en verrekening van loon van de werknemer
aangescherpt in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Wat is de betekenis van deze veranderingen en wat zijn de gevolgen hiervan? Pieter de Ruiter schreef hierover in Loonzaken 2017, nr. 7.