Meldingsplicht bij grensoverschrijdende arbeid in Nederland per 1 maart 2020

maandag 02 maart 2020

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor werkgevers en (meldingsplichtige) zelfstandigen uit EU-landen (de Europese Economische Ruimte en Zwitserland), die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren.

Buitenlandse werkgevers en zelfstandigen moeten in het Nederlandse “online meldloket” (https://www.postedworkers.nl/) onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld.

Gegevens die zijn ingevoerd worden ontvangen door de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Wat moet ik (als Nederlands bedrijf) doen als iemand vanuit het buitenland bij mij komt werken in Nederland?

Komt een buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige tijdelijk voor u werken in Nederland, dan moet u controleren of er een correcte melding is gedaan.

Bij niet naleven van de meldingsplicht, kunnen de buitenlandse werkgever, de zelfstandige, maar ook u als klant/opdrachtgever (dienstontvanger) een boete krijgen van de Inspectie SZW van      € 12.000 per overtreding.

Het is dus zaak om een correcte melding te doen of te controleren of een dergelijke melding correct is gedaan, om niet het risico te lopen op een forse boete.

Online melden: https://www.postedworkers.nl/

Bij vragen of nadere informatie, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Pallas Advocaten, of met Alain Camonier, telefonisch bereikbaar op 020 - 470 93 64, of per e-mail: alain.camonier@pallas.nl