Platformisering van de arbeidsmarkt

donderdag 27 juni 2019

De arbeidsmarkt heeft het afgelopen decennium grote veranderingen ondergaan.
Er is toenemende behoefte aan een flexibele invulling van het werk, waarbij
steeds meer gebruik wordt gemaakt van oproepkrachten, uitzendkrachten en
zzp-ers. Daarbij is zichtbaar dat de arbeid anders wordt georganiseerd, mede
ingegeven door de steeds verder gaande digitalisering. Lees de redactionele bijdrage van Marcel in Loonzaken