Rechtsvermoeden wordt waarheid

dinsdag 26 september 2017

Werkgevers zijn op grond van de wet verplicht om in de arbeidsovereenkomst op te nemen wat de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week is. Er zijn echter varianten van de arbeidsovereenkomst waarbij dit niet altijd op voorhand duidelijk is, zoals oproepcontracten of min-/max-contracten. In die gevallen kan het wettelijke rechtsvermoeden partijen helpen om duidelijkheid te scheppen over de toepasselijke arbeidsduur. Michelle Maaijen schreef hierover in Loonzaken 2017, nr. 6.