Referenties opvragen en verstrekken

donderdag 19 september 2019

Het opvragen van referenties is een veelgebruikte manier voor een werkgever om nuttige informatie over een sollicitant in te winnen. Behalve dat een werkgever vanuit privacy-rechtelijk perspectief goed in het oog moet houden welke gegevens over de sollicitant hij precies opvraagt, dient hij zich ook bewust te zijn van de mogelijk verstrekkende consequenties, indien verkeerde informatie wordt verschaft of wanneer informatie wordt verschaft terwijl hier geen toestemming voor is gegeven door de sollicitant. Pieter schreef hierover in Loonzaken 2019, nr. 5.