Wakker worden uit een slapend dienstverband

woensdag 10 april 2019

Het komt (helaas) vaak voor binnen organisaties. Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Niet alleen is dit uitermate vervelend voor de zieke werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze ziet zich geconfronteerd met een wettelijke loondoorbetalingsplicht en de kosten voor het doorlopen van een adequaat reintegratietraject met de werknemer. Tijdens deze periode geldt een opzegverbod wegens ziekte. Deze periode is in beginsel twee jaar. Wanneer de werkgever geen verplichting meer heeft om het loon door te betalen en de werkgever de werknemer kan ontslaan, dan is de werkgever als klap op de vuurpijl ook nog eens de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Pieter schreef hierover in Loonzaken.