Wet arbeidsmarkt in balans

woensdag 17 april 2019

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’). Ten opzichte van het initiële wetsvoorstel – waarover u reeds in Loonzaken nr. 7, 2018 heeft kunnen lezen – zijn er door de Tweede Kamer een aantal amendementen en moties aangenomen. Michelle schreef hierover in Loonzaken.