Wet bescherming bedrijfsgeheimen: alle beetjes helpen

donderdag 20 juni 2019

Het beschermen van bedrijfsgeheimen is voor bedrijven van groot belang. In Nederland bestonden reeds verschillende middelen om die bedrijfsgeheimen te beschermen. Vanwege de implementatie van een Europese Richtlijn is eind vorig jaar de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Met deze wet wordt bedrijven een opstap geboden naar een verdergaande mate van bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Michelle schreef hierover in Loonzaken.