Publicaties


 

De weg vinden in het internationaal transport

Op Europees niveau bestaan er verschillende regelingen die van toepassing zijn op de internationale transportsector. Het doel van die regelingen is duidelijk: het bevorderen van eerlijke concurrentie in de Europese Unie en het beschermen van de rechten van werknemers die internationaal werken. De toepassing van die Europese regelingen blijkt echter in de praktijk een stuk lastiger. In twee recente arresten heeft de Hoge Raad hier aandacht aan besteed, waarbij ook prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie zijn gesteld.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2019, nr. 1
Publicatiedatum: 11/02/2019
Gepubliceerd door:

Opvolgend werkgeverschap opgehelderd

De Hoge Raad heeft recent verduidelijkt hoe de transitievergoeding en opzegtermijn moeten worden berekend indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Dient de opvolgende werkgever dan uit te gaan van de ingangsdatum van de voorafgaande arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2019, nr. 1
Publicatiedatum: 05/02/2019
Gepubliceerd door:

Wat is een vakantiedag waard?

Door vakantiedagen op te nemen kan een werknemer vrijaf nemen met behoud van het afgesproken salaris, zodat er geen terugval is in salaris gedurende deze verlofperiode. Het komt regelmatig voor dat werknemers nog vakantiedagen over hebben na einde dienstverband. Met welke (loon)componenten moet dan rekening worden gehouden bij het bepalen van de waarde van een vakantiedag?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 8
Publicatiedatum: 10/12/2018
Gepubliceerd door:

The end, of toch niet?

Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg een beëindiging van de arbeidsovereenkomst afspreken, zonder tussenkomst van de rechter. De afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal eindigen, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Let bij het opstellen daarvan wel op een aantal zaken, opdat er geen losse eindjes ontstaan.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 8
Publicatiedatum: 27/09/2018
Gepubliceerd door:

Gedeeltelijke transitievergoeding bij minder uren

Hoe ga je om met transitievergoeding bij een deeltijdontslag? De wet heeft geen antwoord op deze vraag, maar in zijn recente uitspraak schepte de Hoge Raad meer duidelijkheid hierover. De uitspraak roept echter ook nieuwe vragen op. Waarmee moeten werkgevers rekening houden bij vermindering van het aantal arbeidsuren van de werknemer?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 7
Publicatiedatum: 08/08/2018
Gepubliceerd door: