Publicaties


 

De bestuurder: huilende derde?

Sinds de invoering van de WWZ is er op arbeidsrechtelijk gebied het nodige veranderd voor werkgevers en werknemers. Voor wie er ook het nodige is veranderd, is de bestuurder. Als gevolg van de invoering van de redelijke gronden voor ontslag en de billijke vergoeding, lijken bestuurders in een ontslagsituatie slechter af te zijn dan in de situatie vóór invoering van de WWZ. 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 8
Publicatiedatum: 20/12/2016
Gepubliceerd door:

Voorzichtig met stapelen

De nieuwe ketenbepaling die op 1 juli 2015 is ingegaan, heeft ervoor
gezorgd dat sommige werkgevers naar creatieve oplossingen
zijn gaan zoeken om toch flexibel te blijven. Eén voorbeeld hiervan
is om werknemers na twee jaar dienstverband een vast contract
voor een beperkt aantal uren te geven, waarna er vervolgens ‘tijdelijk’
een uitbreiding van het aantal uren wordt aangeboden. Maar is
deze oplossing juridisch gezien toegestaan?

Gepubliceerd in: HR Rendement 06-2016
Publicatiedatum: 19/09/2016
Gepubliceerd door:

Klokkenluiden wettelijk geregeld

Wanneer een werknemer maatschappelijke misstanden binnen een organisatie aan het licht brengt, kan dit voor zowel de werkgever als de werknemer zeer nadelige consequenties hebben. Deze nadelige consequenties van het ‘klokkenluiden’ zouden ervoor kunnen zorgen dat misstanden binnen een bedrijf niet aan het licht komen. Brengt de Wet Huis voor klokkenluiders hier verandering in?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 5
Publicatiedatum: 17/08/2016
Gepubliceerd door:

Na herstel toch afscheid nemen

Zowel zieke werknemers als hun werkgever geven er tijdens de
arbeidsongeschiktheid van een werknemer regelmatig de voorkeur aan om afscheid te nemen van elkaar, al dan niet omdat er een re-integratieconflict is ontstaan. Sinds 1 juli 2015 is het echter nog lastiger om een werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte te ontslaan. Persoonlijke coaching – bovenop het re-integratietraject – kan het herstel van de werknemer versnellen, waardoor u vervolgens toch afscheid kunt nemen. Naomi Giling schreef hierover een artikel in HR Rendement.

Gepubliceerd in: HR Rendement 06-2016
Publicatiedatum: 14/06/2016
Gepubliceerd door:

Uit de praktijk

Per 1 mei jl. is de Wet DBA in werking getreden. Ook met de Wet DBA zullen discussies bij de rechter of met de fiscus over al dan niet ondernemerschap, schijnzelfstandigheid en inhoudingsplicht doorgaan. Misschien zelfs meer dan voorheen? Een actuele kwestie betrof de ‘zelfstandige’ pakketbezorgers werkzaam voor PostNL, waarbij de kantonrechter diende te oordelen of werknemerschap of ondernemerschap.

Gepubliceerd in: BelastingZaken, 2016 nr. 2
Publicatiedatum: 02/06/2016
Gepubliceerd door: