Publicaties


 

Wet flexibel werken: hoe flexibel is flexibel?

Voor werknemers is een goede balans tussen werken, zorgen en scholing steeds belangrijker geworden. Daar passen dagen van negen tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits niet bij. In die behoefte aan flexibiliteit voorziet op 1 januari 2016 in werking getreden Wet Flexibel werken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 3
Publicatiedatum: 02/06/2016
Gepubliceerd door:

Blunders in contracten

Onbedoeld maken werkgevers vaak fouten bij het opstellen van
een arbeidsovereenkomst. Gebruikt u een modelovereenkomst
waarin onjuiste bepalingen zijn opgenomen, dan is dit extra
nadelig. Dit betekent immers dat er dan meerdere werknemers
zijn met een ‘foute’ arbeidsovereenkomst. Waar moet u op letten
om dit te voorkomen? Dit artikel zet de meest voorkomende
fouten voor u op een rij.

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 12/04/2016
Gepubliceerd door:

Ontslag na faillissement: noodstop of reset?

Hoewel de Nederlandse economie langzaam opkrabbelt, zorgen recente faillissementen van onder meer V&D en
Scapino ervoor dat veel werknemers in onzekerheid verkeren. Weet de curator een doorstart te realiseren, blijft (een
deel van) de werkgelegenheid behouden en bestaat er aanspraak op ontslagbescherming en/of een transitievergoeding?
De belangrijkste arbeidsrechtelijke regels in geval van faillissement en doorstart worden hierna belicht.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 2
Publicatiedatum: 18/03/2016
Gepubliceerd door:

Combinatiebanen: een nieuwe vorm ontstaat

Op 12 november 2015 kopte de Volkskrant: Universiteit ontduikt flexwet met ‘knutselcontracten’. Het krantenbericht
maakt melding van het gebruik dat docenten op universiteiten wel een vast contract krijgen, maar slechts voor één dag
per week. Voor de overige werkdagen werken zij dan op basis van tijdelijke contracten. Nu is het combineren van
meerdere banen door werknemers niets nieuws onder de zon. De vraag is echter of de aangescherpte regels van de
Wet Werk en Zekerheid ervoor zorgen dat het combineren van banen een nieuwe – ongewenste? – dimensie krijgt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 2
Publicatiedatum: 18/03/2016
Gepubliceerd door:

Werknemerschap of ondernemerschap?

De scheidslijn tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is soms flinterdun. Dit blijkt
eens te meer uit enkele recente uitspraken over pakketbezorgers. Welke omstandigheden wegen zwaar bij de beoordeling
of een werkrelatie een arbeidsovereenkomst is?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 2
Publicatiedatum: 17/03/2016
Gepubliceerd door: