Publicaties


 

Ontslag en vergoedingen: de eerste ervaringen

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. De uitspraken die sindsdien zijn gepubliceerd maken inzichtelijk hoe rechters omgaan met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de hierin opgenomen vergoedingen, zoals de transitievergoeding. In dit artikel wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen ten aanzien van ontslag en de vergoedingen bij ontslag. 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016 nr. 1
Publicatiedatum: 22/02/2016
Gepubliceerd door:

Religie uitoefenen op de werkplek

Het komt regelmatig voor dat in organisaties discussies ontstaan vanwege het uitoefenen van religie op de werkvloer.
Denk bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften, omgangsnormen
en beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege een reden die volgens de werknemer te maken heeft met zijn geloofsovertuiging. Waar moet u in dit kader op letten?

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 08/12/2015
Gepubliceerd door:

Hiring internationals

When a Dutch company is ready to hire a great candidate from abroad there are several aspects that need to be considered before making that decision. These aspects are: the employment law situation, the tax consequences, the permit situation and the relocation itself.

Gepubliceerd in: Expert Guide
Publicatiedatum: 18/11/2015
Gepubliceerd door:

Personeel uitzenden naar het buitenland: zo doe je dat

Als u personeel voor korte of lange tijd uit wil zenden naar het buitenland, welke constructies zijn dan mogelijk? En wat zijn de risico’s waar u als werkgever op moet letten? Sanne van Ruitenbeek en Michelle Maaijen hebben hier een artikel over geschreven: https://www.legaldutch.nl/personeel-uitzenden-naar-het-buitenland/

Gepubliceerd in: www.legaldutch.nl
Publicatiedatum: 15/10/2015
Gepubliceerd door:

Concurrentiebeding: dubbel nadeel, dubbel getoetst!

Wanneer een talentvolle werknemer besluit om de onderneming te verlaten, is dat natuurlijk vervelend. Nog vervelender
is het wanneer deze werknemer de onderneming verlaat om bij de concurrent te gaan werken. Sinds 1 januari
2015 zijn de regels voor het overeenkomen van een concurrentiebeding aangescherpt. Wat kan een werkgever
nog doen tegen concurrerende ex-werknemers? En heeft het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
nog wel zin?

Gepubliceerd in: Loonzaken
Publicatiedatum: 09/10/2015
Gepubliceerd door: