Publicaties


 

De beste behouden bij ontslag

In economisch slechtere tijden is het vaak zoeken naar manieren waarop u zo snel mogelijk afscheid kunt nemen van een deel van het personeel om de kosten te reduceren. Het klinkt u misschien niet onbekend in de oren dat u bepaalde talentvolle werknemers graag wilt behouden, terwijl u van andere personeelsleden liever afscheid neemt. Hoe kunt u bij grote ontslagrondes selecteren op kwaliteit?

Gepubliceerd in: HR Rendement 12-2014
Publicatiedatum: 11/12/2014
Gepubliceerd door:

Zet scholing op één

Het scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid is niet vrijblijvend. In tegendeel, als werkgever bent u straks verplicht om te investeren in de ontwikkeling van het personeel. Dat is straks in de wet verankerd. Als opleidingsverantwoordelijke bent u natuurlijk doordrongen van het nut en de noodzaak van scholing. De introductie van de wettelijke scholingsplicht maakt die noodzaak echter nog groter. Maar waarom afwachten? De scholingsplicht biedt immers ook een heleboel nieuwe kansen!

Gepubliceerd in: OC Rendement 6-2014
Publicatiedatum: 20/10/2014
Gepubliceerd door:

Scholing en studiekosten in de WKR en WWZ

Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) toepassen. Ook treden tegelijkertijd de eerste maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking, een half jaar later gevolgd door de wijzigingen in het ontslagrecht.

Gepubliceerd in: Loonzaken 10-2014
Publicatiedatum: 01/10/2014
Gepubliceerd door:

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht

De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn tegenover de aan hem ter beschikking gestelde uitzendkrachten. Dit kan het geval zijn, zo blijkt uit recente rechtspraak, indien het uitzendbureau de uitzendkracht ten onrechte niet beloont conform de hierover gemaakte afspraken in de cao van de inlener en/of de van toepassing zijnde uitzend-cao. Met enkele eenvoudige maatregelen kan men het risico van aansprakelijkstelling voor de beloning beperken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2014-7
Publicatiedatum: 01/09/2014
Gepubliceerd door:

Pas op voor boetes!

Let goed op bij de in- en uitdiensttreding van buitenlandse werknemers! Neemt u een werknemer van buiten de EU in dienst op basis van de kennismigrantenregeling, dan heeft u te maken met een aantal verplichtingen. Houdt u zich hieraan, anders kan de IND u een een boete opleggen van maximaal € 3.000 per overtreding.

Gepubliceerd in: HR Rendement 7-2014
Publicatiedatum: 22/07/2014
Gepubliceerd door: