Publicaties


 

Noodzakelijk kwaad: een loonoffer

Het kan u niet zijn ontgaan dat begin dit jaar warenhuis V&D in haar personeelskosten wilde snijden door een loonsverlaging aan haar personeel op te leggen. Zowel vakbonden als werknemers hebben zich fel verzet tegen deze eenzijdige loonsverlaging en met succes, want inmiddels is het loonoffer van de baan. Uit de kwestie blijkt maar weer eens hoe lastig het doorvoeren van een eenzijdige loonsverlaging kan zijn. Misschien vraagt u zich af of dit juridisch gezien wel mogelijk is.

Gepubliceerd in: HR Rendement 8-2015
Publicatiedatum: 10/08/2015
Gepubliceerd door:

Kennis is macht

Wat is nu die toekomst van de arbeidsrechtpraktijk in Nederland? Wat hebben recente wijzigingen in het materiële en formele recht, tezamen met de steeds grotere opmars van het internet, voor gevolgen voor de arbeidsrechtpraktijk?

Eigenlijk kan ook de meer algemenere vraag worden gesteld: wat is in dit licht de toekomst van de advocatuur?

Want wat voor het arbeidsrecht geldt, geldt in zekere zin ook voor de gehele advocatuur. De onderkant van het arbeidsrecht zal binnen afzienbare tijd worden geautomatiseerd, met dank aan de WWZ. Het concurrentiespeelveld zal hierdoor drastisch veranderen. Hoe speel je hierop in om de concurrentie voor te blijven?

Lees het artikel verder in het e-zine (klik hier)

Gepubliceerd in: Growth Quarterly
Publicatiedatum: 24/06/2015
Gepubliceerd door:

Wat geldt wanneer onder de WWZ

U bent ongetwijfeld inmiddels redelijk op de hoogte van de veranderingen die door de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking treden. Maar wanneer gaan de maatregelen uit deze wet nou precies in? In welke gevallen geldt nog het oude recht en wanneer bent u gebonden aan de nieuwe wetgeving? Dit artikel zet het overgangsrecht van de belangrijkste maatregelen uit de WWZ voor u op een rijtje.

Gepubliceerd in: HR Rendement 5-2015
Publicatiedatum: 19/05/2015
Gepubliceerd door:

Leeftijdsonderscheid in een sociaal plan

Een sociaal plan kent vaak een seniorenregeling. Bij het opstellen van een sociaal plan hebben werkgevers en werknemersorganisaties vaak behoefte aan het maken van een onderscheid in de regelingen voor jongere werknemers en oudere werknemers. Oudere werknemers kunnen zo op een relatief gunstige manier afvloeien, terwijl mogelijk meer werkgelegenheid voor hun jongere collega’s behouden blijft. Maar is het maken van leeftijdsonderscheid in een sociaal plan wel altijd objectief gerechtvaardigd?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2015-2
Publicatiedatum: 31/03/2015
Gepubliceerd door:

Arbeidsconflicten voortaan digitaal

Hoewel uw organisatie waarschijnlijk de fax al lang de deur heeft gewezen, is er een organisatie die hier nog steeds veelvuldig mee werkt: de rechterlijke macht. Toch wil ook de rechterlijke macht flink gaan hervormen. Veel procedures zullen digitaal gaan verlopen. U kunt straks makkelijker stukken digitaal bekijken en digitaal met de rechter communiceren. Hierbij is de start van de e-kantonrechtersprocedure een belangrijke stap.

Gepubliceerd in: HR Rendement 3-2015
Publicatiedatum: 31/03/2015
Gepubliceerd door: