Publicaties


 

Wet werk en zekerheid: wat verandert wanneer?

De eerste wijzigingen als gevolg van de Wet werk en zekerheid gaan in op 1 januari 2015. Tijd om de balans op te maken. Wanneer treedt welk onderdeel in werking en wat gaat er veranderen? Wat is ons advies aan u en welke risico's loopt u als werkgever?

Gepubliceerd in: Loonzaken 6-2014
Publicatiedatum: 15/07/2014
Gepubliceerd door:

Pas op voor boetes bij in dienst nemen van een werknemer van buiten de EU

Neemt u een werknemer van buiten de EU in dienst op basis van de kennismigrantenregeling, dan heeft u te maken met een aantal verplichtingen. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) u een boete geven van maximaal € 3.000 per overtreding. Let goed op bij de in- en uitdiensttreding van buitenlandse werknemers!

Gepubliceerd in: HR Rendement 07-2014
Publicatiedatum: 10/07/2014
Gepubliceerd door:

Wet werk en zekerheid: wat verandert wanneer. Pallas Advocaten geeft advies.

De eerste wijzigingen als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) worden op 1 januari 2015 van kracht. De Eerste kamer is in juni 2014 akkoord gegaan met de invoering van de WWZ. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de veranderingen en geven daarover ons advies. Doe er nu uw voordeel mee. 

Gepubliceerd in:
Publicatiedatum: 07/07/2014
Gepubliceerd door:

All-in salaris vereist duidelijke loonstrook

In enkele branches wordt arbeid verricht op basis van een all-in salaris. Hierbij worden vakantiedagen en vakantiebijslag verwerkt in het salaris. De werknemer, vaak een oproepkracht, krijgt dan geen loon betaald over vakantiedagen en ontvangt evenmin separaat vakantiebijslag. Dit staat echter op gespannen voet met de geldende regelgeving

Gepubliceerd in: Loonzaken 7-2014
Publicatiedatum: 01/07/2014
Gepubliceerd door:

Slim omgaan met tijdelijke contracten. Flexibiliteit ten top door toepassen 7+8+8

Bij het afsluiten van tijdelijke contracten moet u rekening houden met een aantal zaken die anders zijn onder de Wet werk en zekerheid.
De ketenbepaling verandert, u mag geen proeftijd meer instellen bij een kortlopend contract en werknemers krijgen recht op een transitievergoeding bij ontslag. U kunt slim omgaan met tijdelijke contracten door 7+8+8 toe te passen.

Gepubliceerd in: Salaris Rendement 06-2014
Publicatiedatum: 06/06/2014
Gepubliceerd door: