Publicaties


 

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst: slot op de deur of staat de deur toch op een kier?

Met een finalekwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst beogen werkgever en werknemer af te spreken dat zij n iet meer van elkaar te vorderen hebben als de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Maar wat als later blijkt dat bepaalde zaken onbesproken zijn gebleven, zoals de optierechten van de werknemer? Blijft de deur toch op een kier staan? 

Gepubliceerd in: Loonzaken
Publicatiedatum: 15/03/2013
Gepubliceerd door:

Toezeggingen aan de ondernemingsraad

Toezeggingen aan de ondernemingsraad komen voor in alle soorten en maten, zowel bij instemmingstrajecten, als bij adviestrajecten. In dit artikel wordt ingegaan op toezeggingen die aan de ondernemingsraad zijn gedaan bij adviestrajecten. In een
volgende aflevering aandacht voor toezeggingen bij instemmingstrajecten.

Gepubliceerd in: OR Informatie - Maart 2013
Publicatiedatum: 01/03/2013
Gepubliceerd door:

Loonbeslag: houd rekening met de privacy

Een werknemer bij wie loonbeslag is gelegd, schreeuwt dit meestal niet van de daken. Het is daarom van belang dat u voorzichtig omgaat met deze gevoelige informatie. Wat doet u als u er achter komt dat een werknemer schulden heeft? Hoe gaat u om met de privacy?

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 15/02/2013
Gepubliceerd door:

Effecten nieuwe richtlijn Europese Ondernemingsraad

De internationalisering heeft zijn weerslag op de medzeggenschap binnen een onderneming.Een aantal jaar geleden werd de nieuwe richtlijn rond de EOR van kracht. Wat heeft dat opgeleverd? 

Gepubliceerd in: OR informatie
Publicatiedatum: 15/11/2012
Gepubliceerd door:

The Expat/Impat Handbook

For the HR manager, Global Mobility is a complex playing field in which all the combined disciplines must form a perfect match. The authors of this book have extensive experience in this area and the book offers in-depth information on the various aspects of Global Mobility. It can therefore be a great asset to all HR managers and can aid them in solving the Global Mobility puzzle.

Alain Camonier is one of the authors of the handbook. Het is specialized in international employment law and in his practice he litigates and provides professional advice on the various aspects of employment law.

More about the toolkit for expats/impats >>

Gepubliceerd in:
Publicatiedatum: 29/06/2012
Gepubliceerd door: