Publicaties


 

Ending expat contracts in troubled times

Expats living in the Netherlands are having their contracts unceremoniously chopped as their employers feel the pinch of recession. But what are their rights? 
Read more >>

Gepubliceerd in: Expatica.com
Publicatiedatum: 30/03/2013
Gepubliceerd door:

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst: slot op de deur of staat de deur toch op een kier?

Met een finalekwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst beogen werkgever en werknemer af te spreken dat zij n iet meer van elkaar te vorderen hebben als de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Maar wat als later blijkt dat bepaalde zaken onbesproken zijn gebleven, zoals de optierechten van de werknemer? Blijft de deur toch op een kier staan? 

Gepubliceerd in: Loonzaken
Publicatiedatum: 15/03/2013
Gepubliceerd door:

Toezeggingen aan de ondernemingsraad

Toezeggingen aan de ondernemingsraad komen voor in alle soorten en maten, zowel bij instemmingstrajecten, als bij adviestrajecten. In dit artikel wordt ingegaan op toezeggingen die aan de ondernemingsraad zijn gedaan bij adviestrajecten. In een
volgende aflevering aandacht voor toezeggingen bij instemmingstrajecten.

Gepubliceerd in: OR Informatie - Maart 2013
Publicatiedatum: 01/03/2013
Gepubliceerd door:

Loonbeslag: houd rekening met de privacy

Een werknemer bij wie loonbeslag is gelegd, schreeuwt dit meestal niet van de daken. Het is daarom van belang dat u voorzichtig omgaat met deze gevoelige informatie. Wat doet u als u er achter komt dat een werknemer schulden heeft? Hoe gaat u om met de privacy?

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 15/02/2013
Gepubliceerd door:

Effecten nieuwe richtlijn Europese Ondernemingsraad

De internationalisering heeft zijn weerslag op de medzeggenschap binnen een onderneming.Een aantal jaar geleden werd de nieuwe richtlijn rond de EOR van kracht. Wat heeft dat opgeleverd? 

Gepubliceerd in: OR informatie
Publicatiedatum: 15/11/2012
Gepubliceerd door: