Publicaties


 

De arbeidsmarkt weer in balans?

In oktober 2017 werd door het kabinet Rutte-III een regeerakkoord bereikt. Onderdeel van dit regeerakkoord was een pakket aan wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. De wijzigingen moeten het werkgeverschap aantrekkelijker en werken lonend maken. In het conceptwetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is dit pakket aan maatregelen verder uitgewerkt. Schept dit wetsvoorstel inderdaad vertrouwen in de toekomst, zoals de titel van het regeerakkoord aankondigde?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 5
Publicatiedatum: 14/05/2018
Gepubliceerd door:

Geen transitievergoeding voor AOW’er: discriminatie?

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW-gerechtigde leeftijd komen op basis van de wet niet in aanmerking voor een transitievergoeding. De vraag rijst of deze uitzondering voor AOW’ers discriminatie oplevert, omdat overige werknemers wel gewoon in aanmerking komen voor de transitievergoeding, indien zij aan de hiervoor gestelde wettelijke eisen voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs deze vraag beantwoord.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 5
Publicatiedatum: 07/05/2018
Gepubliceerd door:

Ontslag op staande voet: niet te bagatelliseren?

Het ontslag op staande voet is één van de meest ingrijpende maatregelen die een werkgever kan nemen jegens een werknemer. De gevolgen van een ontslag op staande voet voor de werknemer zijn fors. De werknemer zit van de één op de andere dag zonder baan en inkomen en heeft mogelijk ook geen recht op een uitkering. Toch houdt een ontslag op staande voet voor zogenaamde ‘bagateldelicten’, ondanks de verstrekkende consequenties voor de werknemer, vaak stand.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 4
Publicatiedatum: 23/04/2018
Gepubliceerd door:

Variabele beloning en loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. Maar welk bedrag dient de werkgever door te betalen als het loon van de werknemer voor een deel bestaat uit variabele loonvormen, zoals overwerkvergoeding, commissie of provisie? Is de werkgever ook verplicht om deze loonvormen door te betalen en, zo ja, hoe wordt het precieze bedrag vastgesteld?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 4
Publicatiedatum: 09/04/2018
Gepubliceerd door:

Bedrijfsovername: de juridische kaders

In de huidige sterke economie proberen ondernemers hun goede positie in de markt waarin zij opereren te behouden of zelfs te versterken door gericht bedrijven over te nemen. In dit nummer van Loonzaken staan bedrijfsovernames en de verschillende aspecten die daarbij spelen centraal. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een overname voor de loonheffing of de sociale zekerheid. Ook mogen de pensioen- en arbeidsrechtelijke aspecten niet worden vergeten. Al deze zaken vragen om een zorgvuldig onderzoek. Is er sprake van een grensoverschrijdende situatie, dan wordt dit onderzoek een stuk gecompliceerder. In deze eerste bijdrage gaan we in op de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aspecten van bedrijfsovername. Tegelijk worden enkele arbeidsrechtelijke zaken meegenomen.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 4
Publicatiedatum: 03/04/2018
Gepubliceerd door: