Publicaties


 

Wijzigingen in de UWV Uitvoeringsregels

Per 1 augustus jl. zijn de UWV Uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen besproken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 7
Publicatiedatum: 07/08/2018
Gepubliceerd door:

Voorstellen voor de arbeidsmarkt

Traditiegetrouw heeft het kabinet op Prinsjesdag haar plannen voor het komende jaar gepresenteerd in de door de Minister van Financiën overhandigde Miljoennota. In de Miljoenennota, in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is ook aandacht besteed aan de plannen van het kabinet op het gebied van de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 7
Publicatiedatum: 01/08/2018
Gepubliceerd door:

Beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst

Een werkgever kan er belang bij hebben dat een werknemer die zijn bedrijf verlaat, nadat hij het bedrijf heeft verlaten bepaalde dingen niet doet. Zoals bijvoorbeeld het delen van bedrijfsgeheimen van zijn ex-werkgever met derden, het in dienst treden bij de directe concurrent van de ex-werkgever of ex-collega’s bewegen om ook in dienst te treden bij zijn nieuwe werkgever. Om dit doel te bereiken kan in de arbeidsovereenkomst een beding worden afgesproken met de werknemer, die hem beperkt in zijn doen en laten na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 6
Publicatiedatum: 12/06/2018
Gepubliceerd door:

Verslaafde werknemer: helder beleid graag!

In de maatschappij vormt verslaving een groot probleem. En regelmatig dienen zich nieuwe vormen van verslaving aan. Een verslaving heeft ook impact op de werkvloer, omdat dit het functioneren of gedrag van de werknemer flink kan beïnvloeden, of kan leiden tot gevaarlijke situaties. Waar loopt de werkgever tegenaan die de arbeidsrelatie met een verslaafde werknemer wil beëindigen?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 6
Publicatiedatum: 12/06/2018
Gepubliceerd door:

Duidelijkheid over de RVU-heffing?

Over deze kwestie hebben we al eerder bericht. Eerst over de uitspraak van Hof Den Bosch van 18 november 2016 (zie Loonzaken 2017, nr. 2) en over de conclusie van de advocaat-generaal van 14 december 2017 (Loonzaken 2018, nr. 2). Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en de vraag is of er nu duidelijkheid is wanneer sprake is van een zogenoemde Regeling vervroegde uittreding (RVU).

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 6
Publicatiedatum: 11/06/2018
Gepubliceerd door: