Publicaties


 

Schade en werknemersaansprakelijkheid

Een werknemer betaalt de belastingaanslagen van zijn werkgever ter verdoezeling van zijn eigen fouten. De rechtbank kwalificeert deze betaling als negatief loon omdat de betaling een schadevergoeding zou zijn. Maar is de werknemer wel aansprakelijk voor de schade?

Gepubliceerd in: Loonzaken 4-2008
Publicatiedatum: 06/05/2008
Gepubliceerd door:

Werkgeversaansprakelijkheid bij psychische schade

Werkgevers hebben de (zorg)plicht om een veilige werkomgeving te creëren voor hun werknemers. De arbeid en werkplek moeten zodanig worden georganiseerd, dat een werknemer is beschermd tegen aan zijn arbeid verbonden veiligheidsrisico’s. Schiet een werkgever hierin tekort, dan is hij in de regel aansprakelijk voor de door de werknemer geleden schade. Deze aansprakelijkheid gaat verder dan arbeidsongevallen en beroepsziekten: de werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor psychische schade die het gevolg is van bijvoorbeeld burn-out of seksuele intimidatie. 

Gepubliceerd in: Loonzaken 3-2006
Publicatiedatum: 30/10/2006
Gepubliceerd door:

Uitspraak hof kost bedrijven tonnen

Een werkgever die een boete ontvangt omdat met een bedrijfsauot een snelheidsovertreding is begaan, mag die niet verhalen op de betrokken werknemer. Dit heeft het Gerechtshof in Den Haag op 12 mei 2006 bepaald.

Gepubliceerd in: Het Financieele Dagblad 18-05-2006
Publicatiedatum: 18/05/2006
Gepubliceerd door:

Ontbindende voorwaarde

De belangrijkste reden voor een werkgever om een ontbindende voorwaarde op te nemen in een arbeidsovereenkomst is doorgaans dat, na vervulling van de opgenomen voorwaarde, de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Gepubliceerd in: Arbeid Integraal 2, 2004
Publicatiedatum: 01/01/2005
Gepubliceerd door:

Overgang van onderneming

De financiële pagina's van de kranten laten zien dat het aantal fusies en overnames weer aantrekt. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het totaalbedrag dat is gemoeid met fusies en overnames in Nederland in de eerste helft van dit jaar met meer dan 60% is gestegen ten opzicht van vorig jaar. Voldoende reden om nader stil te staan bij de juridische aspecten van bedrijfsovernames. In dit artikel zullen de belangrijkste arbeidsrechtelijke aspecten van overgang van onderneming worden besproken.

Gepubliceerd in:
Publicatiedatum: 01/01/2005
Gepubliceerd door: