Publicaties


 

Gedeeltelijke transitievergoeding bij minder uren

Hoe ga je om met transitievergoeding bij een deeltijdontslag? De wet heeft geen antwoord op deze vraag, maar in zijn recente uitspraak schepte de Hoge Raad meer duidelijkheid hierover. De uitspraak roept echter ook nieuwe vragen op. Waarmee moeten werkgevers rekening houden bij vermindering van het aantal arbeidsuren van de werknemer?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 7
Publicatiedatum: 08/08/2018
Gepubliceerd door:

Wijzigingen in de UWV Uitvoeringsregels

Per 1 augustus jl. zijn de UWV Uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen besproken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 7
Publicatiedatum: 07/08/2018
Gepubliceerd door:

Voorstellen voor de arbeidsmarkt

Traditiegetrouw heeft het kabinet op Prinsjesdag haar plannen voor het komende jaar gepresenteerd in de door de Minister van Financiën overhandigde Miljoennota. In de Miljoenennota, in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is ook aandacht besteed aan de plannen van het kabinet op het gebied van de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 7
Publicatiedatum: 01/08/2018
Gepubliceerd door:

Beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst

Een werkgever kan er belang bij hebben dat een werknemer die zijn bedrijf verlaat, nadat hij het bedrijf heeft verlaten bepaalde dingen niet doet. Zoals bijvoorbeeld het delen van bedrijfsgeheimen van zijn ex-werkgever met derden, het in dienst treden bij de directe concurrent van de ex-werkgever of ex-collega’s bewegen om ook in dienst te treden bij zijn nieuwe werkgever. Om dit doel te bereiken kan in de arbeidsovereenkomst een beding worden afgesproken met de werknemer, die hem beperkt in zijn doen en laten na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 6
Publicatiedatum: 12/06/2018
Gepubliceerd door:

Verslaafde werknemer: helder beleid graag!

In de maatschappij vormt verslaving een groot probleem. En regelmatig dienen zich nieuwe vormen van verslaving aan. Een verslaving heeft ook impact op de werkvloer, omdat dit het functioneren of gedrag van de werknemer flink kan beïnvloeden, of kan leiden tot gevaarlijke situaties. Waar loopt de werkgever tegenaan die de arbeidsrelatie met een verslaafde werknemer wil beëindigen?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 6
Publicatiedatum: 12/06/2018
Gepubliceerd door: