Publicaties


 

Lage sectorpremie bij flexibel contract

In een vorig jaar gepubliceerd besluit keurt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goed dat de lage sectorpremie onder voorwaarden ook van toepassing kan zijn bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd, maar waarbij de arbeidsduur niet gelijkmatig over het jaar is verdeeld. Voor veel werkgevers in de betreffende sectoren zal dit besluit een uitkomst zijn. Maar in sommige situaties wringt de nieuwe regeling.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 3
Publicatiedatum: 19/03/2018
Gepubliceerd door:

De transitievergoeding, of iets gelijkwaardigs

Werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn bij hun werkgever en worden ontslagen, hebben recht op de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander werk voor de werknemer makkelijker te maken. De wet biedt werkgevers echter ook de mogelijkheid om bij cao af te spreken dat werknemers die worden ontslagen in plaats van de wettelijke transitievergoeding, recht hebben op een andere gelijkwaardige voorziening.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 3
Publicatiedatum: 14/03/2018
Gepubliceerd door:

Minimumloon ook voor opdrachtnemers

Vanaf 1 januari 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor bepaalde opdrachtnemers. Wat zijn de belangrijkste redenen geweest voor de oprekking van de wettelijke regeling, en welke opdrachtnemers kunnen aanspraak maken op tenminste het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 3
Publicatiedatum: 13/03/2018
Gepubliceerd door:

Nieuwe publicatie

Een voorwaarde voor werkgevers om over te kunnen gaan tot ontslag van een werknemer, is dat moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om een werknemer te herplaatsen in een andere functie, al dan niet met behulp van scholing. Met name bij werkgevers die onderdeel uitmaken van een (internationaal) concern rijst de vraag hoe ver die herplaatsingsverplichting reikt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 2
Publicatiedatum: 23/02/2018
Gepubliceerd door:

Afbreken onderhandelingen voor de eindstreep

In de sollicitatiefase kunnen reeds wettelijke verplichtingen gelden, die de werkgever tegenover de sollicitant in acht heeft te nemen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan privacyregelgeving, maar ook aan algemene rechtsbeginselen die met zich mee kunnen brengen dat de werkgever zich niet zomaar kan terugtrekken uit onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 2
Publicatiedatum: 22/02/2018
Gepubliceerd door: