Publicaties


 

Variabele beloning en loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen. Maar welk bedrag dient de werkgever door te betalen als het loon van de werknemer voor een deel bestaat uit variabele loonvormen, zoals overwerkvergoeding, commissie of provisie? Is de werkgever ook verplicht om deze loonvormen door te betalen en, zo ja, hoe wordt het precieze bedrag vastgesteld?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 4
Publicatiedatum: 09/04/2018
Gepubliceerd door:

Bedrijfsovername: de juridische kaders

In de huidige sterke economie proberen ondernemers hun goede positie in de markt waarin zij opereren te behouden of zelfs te versterken door gericht bedrijven over te nemen. In dit nummer van Loonzaken staan bedrijfsovernames en de verschillende aspecten die daarbij spelen centraal. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een overname voor de loonheffing of de sociale zekerheid. Ook mogen de pensioen- en arbeidsrechtelijke aspecten niet worden vergeten. Al deze zaken vragen om een zorgvuldig onderzoek. Is er sprake van een grensoverschrijdende situatie, dan wordt dit onderzoek een stuk gecompliceerder. In deze eerste bijdrage gaan we in op de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aspecten van bedrijfsovername. Tegelijk worden enkele arbeidsrechtelijke zaken meegenomen.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 4
Publicatiedatum: 03/04/2018
Gepubliceerd door:

Lage sectorpremie bij flexibel contract

In een vorig jaar gepubliceerd besluit keurt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goed dat de lage sectorpremie onder voorwaarden ook van toepassing kan zijn bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd, maar waarbij de arbeidsduur niet gelijkmatig over het jaar is verdeeld. Voor veel werkgevers in de betreffende sectoren zal dit besluit een uitkomst zijn. Maar in sommige situaties wringt de nieuwe regeling.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 3
Publicatiedatum: 19/03/2018
Gepubliceerd door:

De transitievergoeding, of iets gelijkwaardigs

Werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn bij hun werkgever en worden ontslagen, hebben recht op de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander werk voor de werknemer makkelijker te maken. De wet biedt werkgevers echter ook de mogelijkheid om bij cao af te spreken dat werknemers die worden ontslagen in plaats van de wettelijke transitievergoeding, recht hebben op een andere gelijkwaardige voorziening.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 3
Publicatiedatum: 14/03/2018
Gepubliceerd door:

Minimumloon ook voor opdrachtnemers

Vanaf 1 januari 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor bepaalde opdrachtnemers. Wat zijn de belangrijkste redenen geweest voor de oprekking van de wettelijke regeling, en welke opdrachtnemers kunnen aanspraak maken op tenminste het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2018, nr. 3
Publicatiedatum: 13/03/2018
Gepubliceerd door: