Publicaties


 

Verlangen naar het verleden of vertrouwen in de toekomst?

Na 225 dagen is dan eindelijk het kabinet Rutte-III geformeerd. Met het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord als basis, gaan VVD, CDA, D66 en CU de komende vier jaar met vertrouwen tegemoet. Werken moet lonen en werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn is hun devies. Op arbeidsrechtelijk gebied staan er nogal wat veranderingen op stapel.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 8
Publicatiedatum: 21/12/2017
Gepubliceerd door:

Loon verrekenen of toch inhouden?

Mag een werkgever zomaar een gedeelte van het loon van de werknemer inhouden, voor bijvoorbeeld een bijdrage
aan de personeelsvereniging? Of een verkeersboete verrekenen met het loon van de werknemer die een auto van
de zaak bestuurde? Recentelijk zijn de regels met betrekking tot de inhouding en verrekening van loon van de werknemer
aangescherpt in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Wat is de betekenis van deze veranderingen
en wat zijn de gevolgen hiervan?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 7
Publicatiedatum: 20/10/2017
Gepubliceerd door:

Overgang van werknemers binnen het concern

Soms bestaat de behoefte of noodzaak om werknemers binnen het concern bij een ander onderdeel in dienst te laten treden. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een reorganisatie of een sollicitatie van de werknemer op een nieuwe baan binnen het concern. De werknemer krijgt als gevolg van de contractswissel een andere formele werkgever en inhoudingsplichtige. Bij een dergelijke overgang spelen belangrijke juridische en fiscaalrechtelijke aspecten, vooral als er buitenlandse werknemers bij zijn betrokken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 7
Publicatiedatum: 20/10/2017
Gepubliceerd door:

Rechtsvermoeden wordt waarheid

Werkgevers zijn op grond van de wet verplicht om in de arbeidsovereenkomst op te nemen wat de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week is. Er zijn echter varianten van de arbeidsovereenkomst waarbij dit niet altijd op voorhand duidelijk is, zoals oproepcontracten of min-/max-contracten. In die gevallen kan het wettelijke rechtsvermoeden partijen helpen om duidelijkheid te scheppen over de toepasselijke arbeidsduur.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 6
Publicatiedatum: 26/09/2017
Gepubliceerd door:

Beƫindiging van de managementovereenkomst

De bestuurder of directeur-grootaandeelhouder werkt in de praktijk regelmatig op basis van een managementovereenkomst. Vaak geven fiscale, sociaalverzekeringsrechtelijke en/of pensioenrechtelijke motieven de doorslag om de werkrelatie vorm te geven in een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Maar aan de managementovereenkomst met de bestuurder kleven ook enkele belangrijke civielrechtelijke aspecten, waaronder de (wijze van) beëindiging van de werkrelatie.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 6
Publicatiedatum: 26/09/2017
Gepubliceerd door: