Publicaties


 

Alternatieven voor de arbeidsovereenkomst

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft tot veel onrust op de Nederlandse arbeidsmarkt geleid. Veel bedrijven zijn op zoek naar alternatieven voor de inhuur van (flexibele) arbeidskrachten, omdat niet altijd duidelijk is welk risico zij lopen bij het inschakelen van een zzp’er. Een overzicht van de belangrijkste arbeidsrelaties en hun aandachtspunten vanuit civiel en vanuit fiscaal en sociaalverzekeringsrechtelijk perspectief. In dit artikel worden de alternatieven voor de arbeidsrelatie weergeven.

Gepubliceerd in: BelastingZaken 2017, nr. 1
Publicatiedatum: 16/02/2017
Gepubliceerd door:

Wet DBA in de steigers?

Al sinds de invoering op 1 mei 2016 staat de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) onder druk. Opdrachtgevers zijn huiverig om zzp’ers in te huren, hetgeen er mede voor zorgt dat uitgeweken wordt naar de inschakeling van uitzendkrachten of payroll-werknemers. Onder druk van de toenemende kritiek is de Commissie Boot onlangs vervroegd met zijn bevindingen gekomen. Welke aanbevelingen worden hierin gedaan en heeft Wet DBA nog toekomst?
 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr 1
Publicatiedatum: 10/02/2017
Gepubliceerd door:

Bewijsrecht onder de WWZ van toepassing?

De wetgever heeft met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geen (grote) veranderingen beoogd in de toepassing van het bewijsrecht in de ontbindingsprocedure. Onder het oude procesrecht gold immers dat bij ontbindingszaken het bewijsrecht niet van toepassing was. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het bewijsrecht wel degelijk ruim moet worden toegepast.
 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 1
Publicatiedatum: 10/02/2017
Gepubliceerd door:

De bestuurder: huilende derde?

Sinds de invoering van de WWZ is er op arbeidsrechtelijk gebied het nodige veranderd voor werkgevers en werknemers. Voor wie er ook het nodige is veranderd, is de bestuurder. Als gevolg van de invoering van de redelijke gronden voor ontslag en de billijke vergoeding, lijken bestuurders in een ontslagsituatie slechter af te zijn dan in de situatie vóór invoering van de WWZ. 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 8
Publicatiedatum: 20/12/2016
Gepubliceerd door:

Voorzichtig met stapelen

De nieuwe ketenbepaling die op 1 juli 2015 is ingegaan, heeft ervoor
gezorgd dat sommige werkgevers naar creatieve oplossingen
zijn gaan zoeken om toch flexibel te blijven. Eén voorbeeld hiervan
is om werknemers na twee jaar dienstverband een vast contract
voor een beperkt aantal uren te geven, waarna er vervolgens ‘tijdelijk’
een uitbreiding van het aantal uren wordt aangeboden. Maar is
deze oplossing juridisch gezien toegestaan?

Gepubliceerd in: HR Rendement 06-2016
Publicatiedatum: 19/09/2016
Gepubliceerd door: