Publicaties


 

Klokkenluiden wettelijk geregeld

Wanneer een werknemer maatschappelijke misstanden binnen een organisatie aan het licht brengt, kan dit voor zowel de werkgever als de werknemer zeer nadelige consequenties hebben. Deze nadelige consequenties van het ‘klokkenluiden’ zouden ervoor kunnen zorgen dat misstanden binnen een bedrijf niet aan het licht komen. Brengt de Wet Huis voor klokkenluiders hier verandering in?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 5
Publicatiedatum: 17/08/2016
Gepubliceerd door:

Na herstel toch afscheid nemen

Zowel zieke werknemers als hun werkgever geven er tijdens de
arbeidsongeschiktheid van een werknemer regelmatig de voorkeur aan om afscheid te nemen van elkaar, al dan niet omdat er een re-integratieconflict is ontstaan. Sinds 1 juli 2015 is het echter nog lastiger om een werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte te ontslaan. Persoonlijke coaching – bovenop het re-integratietraject – kan het herstel van de werknemer versnellen, waardoor u vervolgens toch afscheid kunt nemen. Naomi Giling schreef hierover een artikel in HR Rendement.

Gepubliceerd in: HR Rendement 06-2016
Publicatiedatum: 14/06/2016
Gepubliceerd door:

Uit de praktijk

Per 1 mei jl. is de Wet DBA in werking getreden. Ook met de Wet DBA zullen discussies bij de rechter of met de fiscus over al dan niet ondernemerschap, schijnzelfstandigheid en inhoudingsplicht doorgaan. Misschien zelfs meer dan voorheen? Een actuele kwestie betrof de ‘zelfstandige’ pakketbezorgers werkzaam voor PostNL, waarbij de kantonrechter diende te oordelen of werknemerschap of ondernemerschap.

Gepubliceerd in: BelastingZaken, 2016 nr. 2
Publicatiedatum: 02/06/2016
Gepubliceerd door:

Wet flexibel werken: hoe flexibel is flexibel?

Voor werknemers is een goede balans tussen werken, zorgen en scholing steeds belangrijker geworden. Daar passen dagen van negen tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits niet bij. In die behoefte aan flexibiliteit voorziet op 1 januari 2016 in werking getreden Wet Flexibel werken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 3
Publicatiedatum: 02/06/2016
Gepubliceerd door:

Blunders in contracten

Onbedoeld maken werkgevers vaak fouten bij het opstellen van
een arbeidsovereenkomst. Gebruikt u een modelovereenkomst
waarin onjuiste bepalingen zijn opgenomen, dan is dit extra
nadelig. Dit betekent immers dat er dan meerdere werknemers
zijn met een ‘foute’ arbeidsovereenkomst. Waar moet u op letten
om dit te voorkomen? Dit artikel zet de meest voorkomende
fouten voor u op een rij.

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 12/04/2016
Gepubliceerd door: