Publicaties


 

Ontslag na faillissement: noodstop of reset?

Hoewel de Nederlandse economie langzaam opkrabbelt, zorgen recente faillissementen van onder meer V&D en
Scapino ervoor dat veel werknemers in onzekerheid verkeren. Weet de curator een doorstart te realiseren, blijft (een
deel van) de werkgelegenheid behouden en bestaat er aanspraak op ontslagbescherming en/of een transitievergoeding?
De belangrijkste arbeidsrechtelijke regels in geval van faillissement en doorstart worden hierna belicht.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 2
Publicatiedatum: 18/03/2016
Gepubliceerd door:

Combinatiebanen: een nieuwe vorm ontstaat

Op 12 november 2015 kopte de Volkskrant: Universiteit ontduikt flexwet met ‘knutselcontracten’. Het krantenbericht
maakt melding van het gebruik dat docenten op universiteiten wel een vast contract krijgen, maar slechts voor één dag
per week. Voor de overige werkdagen werken zij dan op basis van tijdelijke contracten. Nu is het combineren van
meerdere banen door werknemers niets nieuws onder de zon. De vraag is echter of de aangescherpte regels van de
Wet Werk en Zekerheid ervoor zorgen dat het combineren van banen een nieuwe – ongewenste? – dimensie krijgt.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 2
Publicatiedatum: 18/03/2016
Gepubliceerd door:

Werknemerschap of ondernemerschap?

De scheidslijn tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is soms flinterdun. Dit blijkt
eens te meer uit enkele recente uitspraken over pakketbezorgers. Welke omstandigheden wegen zwaar bij de beoordeling
of een werkrelatie een arbeidsovereenkomst is?

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016, nr. 2
Publicatiedatum: 17/03/2016
Gepubliceerd door:

Ontslag en vergoedingen: de eerste ervaringen

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. De uitspraken die sindsdien zijn gepubliceerd maken inzichtelijk hoe rechters omgaan met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de hierin opgenomen vergoedingen, zoals de transitievergoeding. In dit artikel wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen ten aanzien van ontslag en de vergoedingen bij ontslag. 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2016 nr. 1
Publicatiedatum: 22/02/2016
Gepubliceerd door:

Religie uitoefenen op de werkplek

Het komt regelmatig voor dat in organisaties discussies ontstaan vanwege het uitoefenen van religie op de werkvloer.
Denk bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften, omgangsnormen
en beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege een reden die volgens de werknemer te maken heeft met zijn geloofsovertuiging. Waar moet u in dit kader op letten?

Gepubliceerd in: HR Rendement
Publicatiedatum: 08/12/2015
Gepubliceerd door: