Publicaties


 

Eigen risicodrager ZW: wie betaalt, bepaalt?

Werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de ziektewet betalen zelf de ziektewetuitkering voor hun (ex-)personeelsleden en zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten. De financiële prikkel om te kiezen voor eigen risicodragerschap ligt in een lagere gedifferentieerde premie. Hier staan echter ook risico’s tegenover, die zich vooral bij ontslag kunnen verwezenlijken.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 4
Publicatiedatum: 16/06/2017
Gepubliceerd door:

Up or out: een redelijke grond voor ontslag?

In het bedrijfsleven, en dan met name in de dienstverlenende sector, is het een bekend verschijnsel: een werknemer wiens ontwikkeling op enig moment stokt, dient de organisatie te verlaten. Het hanteren van een zogenaamd ‘up or out’-beleid staat echter op gespannen voet met het ontslagrecht. In dit artikel zet Marcel de Vries uiteen of de Wet werk en zekerheid nog enige ruimte biedt voor het ‘up or out’-beleid.

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 2
Publicatiedatum: 05/04/2017
Gepubliceerd door:

Alternatieven voor de arbeidsovereenkomst

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft tot veel onrust op de Nederlandse arbeidsmarkt geleid. Veel bedrijven zijn op zoek naar alternatieven voor de inhuur van (flexibele) arbeidskrachten, omdat niet altijd duidelijk is welk risico zij lopen bij het inschakelen van een zzp’er. Een overzicht van de belangrijkste arbeidsrelaties en hun aandachtspunten vanuit civiel en vanuit fiscaal en sociaalverzekeringsrechtelijk perspectief. In dit artikel worden de alternatieven voor de arbeidsrelatie weergeven.

Gepubliceerd in: BelastingZaken 2017, nr. 1
Publicatiedatum: 16/02/2017
Gepubliceerd door:

Wet DBA in de steigers?

Al sinds de invoering op 1 mei 2016 staat de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) onder druk. Opdrachtgevers zijn huiverig om zzp’ers in te huren, hetgeen er mede voor zorgt dat uitgeweken wordt naar de inschakeling van uitzendkrachten of payroll-werknemers. Onder druk van de toenemende kritiek is de Commissie Boot onlangs vervroegd met zijn bevindingen gekomen. Welke aanbevelingen worden hierin gedaan en heeft Wet DBA nog toekomst?
 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr 1
Publicatiedatum: 10/02/2017
Gepubliceerd door:

Bewijsrecht onder de WWZ van toepassing?

De wetgever heeft met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geen (grote) veranderingen beoogd in de toepassing van het bewijsrecht in de ontbindingsprocedure. Onder het oude procesrecht gold immers dat bij ontbindingszaken het bewijsrecht niet van toepassing was. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het bewijsrecht wel degelijk ruim moet worden toegepast.
 

Gepubliceerd in: Loonzaken 2017, nr. 1
Publicatiedatum: 10/02/2017
Gepubliceerd door: