Ondernemingsraad

Pallas als adviseur van ondernemingsraden

Elke onderneming met 50 of meer werknemers moet volgens de Wet op de ondernemingsraden een ondernemingsraad hebben De bestuurder moet belangrijke besluiten voor advies aan de ondernemingsraad voorleggen. Denk aan fusie- of reorganisatieplannen, inkrimping of belangrijke wijzigingen van activiteiten en werkzaamheden. Over besluiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en functiewaardering, is instemming van de ondernemingsraad vereist. Wij adviseren en begeleiden regelmatig (Europese) ondernemingsraden over hun positie in het krachtenveld waarin ze opereren.

Training en opleiding
Op het gebied van scholing kunnen wij veel voor ondernemingsraden betekenen. Hiervoor hebben wij een aantal trainingen en opleidingen ontwikkeld. Informeer naar de mogelijkheden.

Pallas Advocaten:

  • Is strategisch gesprekspartner en adviseur van ondernemingsraden
  • Heeft oog voor de belangen van de verschillende stakeholders en adviseert ook buiten de juridische kaders
  • Denkt en handelt oplossingsgericht 

Heeft u vragen?
Alain Camonier, Sanne van Ruitenbeek en Marcel de Vries helpen u graag verder.

Neem contact op