Werkgever

Pallas als huisadvocaat van werkgevers

Wij adviseren en procederen over

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Contracten
 • Concurrentiebedingen
 • Arbeidsconflicten
 • Ontslag
 • Fusies en overnames
 • Reorganisaties
 • Internationaal personeel
 • Grensoverschrijdend werken
 • Ziekteverzuim en re-integratie
 • Gelijke behandeling
 • Bestuurdersovereenkomsten
 • CAO
 • Uitzending / Payrolling
 • Medezeggenschap
 • Ondernemingsraden
 • Het Nieuwe Werken

Als huisadvocaat van werkgevers komen wij bij veel verschillende bedrijven over de vloer. Dit biedt ons de mogelijkheid om bij onze advisering rekening te houden met wat er op de werkvloer speelt. Vaste cliënten bellen ons geregeld om te sparren over uiteenlopende vraagstukken die spelen binnen hun organisatie. Ook buiten ons vakgebied. Wij werken nauw samen met andere specialisten binnen ons netwerk.

Know – like – trust
Wij kunnen u het beste adviseren als wij u en uw organisatie goed kennen. Daarom investeren wij in de relatie met u en uw bedrijf. Wij willen weten wat u bezighoudt…

Krachtenveld
U werkt in een krachtenveld van verschillende stakeholders. Denk aan: aandeelhouders, toezichthouders, vakbonden, ondernemingsraden, management en werknemers. Wij begrijpen deze verhoudingen en bepalen samen met u de te volgen strategie.

Trainingen
We dragen onze kennis graag aan u over. Daarom verzorgen wij trainingen over actualiteiten binnen ons vakgebied en delen wij onze ervaringen en aanpak van problemen waar u in uw organisatie tegenaan loopt. Dit doen wij ook in-house. Het delen van kennis zien wij als investering in een duurzame klantrelatie. We geloven niet in 'hit and run'.

Pallas Advocaten:

 • Biedt kwaliteit en service op hoog niveau
 • Kiest voor persoonlijk contact
 • Is strategisch gesprekspartner
 • Houdt rekening met belangen van diverse stakeholders
 • Denkt en handelt oplossingsgericht
 • Deelt kennis
 • Werkt nauw samen met specialisten in andere disciplines

Heeft u vragen?
Alain Camonier, Sanne van Ruitenbeek en Marcel de Vries helpen u graag verder.

Neem contact op